Voorop
lopen

in dak
techniek

Onze
producten

In de daktechniek gaan de ontwikkelingen snel. Een sterke impuls daaraan wordt gegeven door de toenemende eisen aan duurzaamheid. Als het gaat om materialen (zink, aluminium, koper, lood of anderszins) en pannensoorten volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Hetzelfde geldt voor de daksoorten: van platte en hellende daken tot groendaken, gebruiksdaken en parkeerdaken.

Val-
beveiliging

Eigenaren en beheerders zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid op het dak. Dus ook voor de mensen die daar om wat voor reden dan ook moeten zijn. Wij kunnen alles leveren, installeren, onderhouden en zo nodig keuren wat nodig is om hun veiligheid te waarborgen. Alles conform de vaak ingewikkelde wetten en regels en uiteraard op basis van alle benodigde certificaten.

Het
consortium

Zaanstad Dakwerken is onderdeel van Het Consortium, een vaste formatie van 5 gespecialiseerde ketenpartners die expertise en competenties hebben gebundeld. Het Consortium is een sterke, betrouwbare speler op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken. Als partners vullen we elkaar naadloos aan: samen kunnen we 95 tot 100% van de vraag op het gebied van renovatie/onderhoud zelf invullen. We begeleiden onze opdrachtgevers in hun nieuwe rol als regisserend opdrachtgever en nemen de volle verantwoordelijkheid voor het project én voor het resultaat. Wat we delen, is kracht, vitaliteit, innovatief vermogen en onze respectievelijke trackrecords. Plus de durf om gezamenlijk te investeren in de toekomst.

Samenwerkings
partners

Juist om op alle fronten van de daktechnologie in de voorste gelederen te kunnen opereren, werken we nauw samen met toonaangevende partners.